Monthly Archives: február 2015

//február

Monitoring adatszolgáltatási kötelezettség

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatást kapott ügyfeleknek 2015. március 19-ig kell teljesíteniük a monitoring adatszolgáltatást. Az adatlap csak elektronikusan nyújtható be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH).

Az adatszolgáltatás nagyságrendileg 40 ezer ügyfelet érint.
A tavalyi évhez hasonlóan néhány jogcímre nem vonatkozik az adatszolgáltatás, ugyanakkor új jogcímekkel bővült az adatszolgáltatási kötelezettség és a támogatások ellenőrzéséhez szükséges kiegészítő monitoring adatszolgáltatás. Részletes tájékoztatást a 28/2015. (II.20.) számú és a 29/2015. (II.20.) számú MVH közlemény nyújt.

A korábbi évekhez hasonlóan az adatszolgáltatást interneten, ügyfélkapus bejelentkezéssel kell elvégezni az alábbi lehetőségek szerint:

1.    Amennyiben a természetes személy ügyfél rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, a www.mvh.gov.hu oldalon az „Elektronikus ügyintézés” menüben az e-monitoring alkalmazást kiválasztva, az ügyfél-azonosító szám beírásával töltheti ki a nevére szóló adatlapot.

2.    Azok a nem természetes személy ügyfelek, amelyek egyetlen törvényes képviselővel rendelkeznek, meghatalmazás létesítése nélkül, elsődleges képviselő útján is teljesíthetik monitoring adatszolgáltatási kötelezettségüket, melynek részletszabályairól az 51/2014. (IV. 04.) számú MVH Közlemény rendelkezik.

3.    Az adatszolgáltatás teljesíthető meghatalmazott vagy technikai közreműködő útján is. Amennyiben az ügyfél még nem rendelkezik olyan képviselővel, akinek a jogosultsága kiterjed a monitoring adatszolgáltatás elvégzésére, akkor felhívjuk a figyelmét, hogy mind a meghatalmazás, mind a technikai közreműködő egyszeri bejelentéséhez jelszó szükséges. Amennyiben Ön nem rendelkezik jelszóval, vagy elveszítette vagy elfelejtette jelszavát, a„G1040″ nyomtatványon, személyesen vagy postai úton kérhet újat. A meghatalmazásra vonatkozó részletes szabályokat a 128/2013. (VII. 30.) számú MVH közleményének III. fejezet 1. pontjának e) és f) alpontja tartalmazza.

Figyelem! Amennyiben Ön új meghatalmazottat vagy technikai közreműködőt jelent be és még nem végezte el az éves kötelező ügyfél-nyilvántartási adatellenőrzést, akkor az elektronikus adatszolgáltatást csak abban az esetben tudja benyújtani, ha a jogosultsága kiterjed az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére is.

A monitoring adatszolgáltatás teljesítését kitöltési útmutatók és segédletek könnyítik, melyek az MVH honlapjáról letölthetők.

A hatékony feldolgozás érdekében a meghatalmazást minél előbb, de legkésőbb az adatszolgáltatás benyújtását megelőzően öt nappal postára kell adni, vagy személyesen benyújtani az illetékes megyei MVH kirendeltséghez.

A monitoring adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben az MVH Ügyfélszolgálata és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai nyújtanak segítséget.

További kérdéseivel bizalommal fordulhat az MVH Központi ügyfélszolgálatához az ügyfélszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen, a (+36-1) 374-3603 és a (+36-1) 374-3604 telefonszámon, vagy kirendeltségi ügyfélszolgálatainkhoz.

 

Kérdéseit az MVH portálján keresztül a Kérdések menüpontban is felteheti.

By |2015-02-24T08:42:12+00:00február 24th, 2015|Egyéb kategória| Monitoring adatszolgáltatási kötelezettség bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Vidékfejlesztési Program társadalmi egyeztetése

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Miniszterelnökség a Vidékfejlesztési Program tervezetét társadalmi egyeztetésre bocsátotta, melynek véleményezési határideje 2015. február 28. A program megtalálható a www.palyazat.gov.hu honlapon a Partnerség menüpont alatt, az alábbi linken:  http://palyazat.gov.hu/2014_2020_as_operativ_programok_tarsadalmi_egyeztetese

A Vidékfejlesztési Programstratégiai környezeti vizsgálat jelentését a http://palyazat.gov.hu/2014_2020_skv_partnersege linken keresztül lehet elérni. Ezzel kapcsolatos észrevételét, véleményét az alábbi email címen továbbíthatja a Miniszterelnökség felé 2015. március 10-igvidekfejlesztes@me.gov.hu

By |2015-02-11T09:10:25+00:00február 11th, 2015|Egyéb kategória| Vidékfejlesztési Program társadalmi egyeztetése bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva