Monthly Archives: november 2012

//november

Előleg lehetőség pályázatokhoz!!!

A 118/2012 (XI.22.) VM rendelet alapján a támogatásokhoz előleg vehető fel.

Nagy vonalakban:

  • A támogatási rész 30 %-nak mértékéig kapható előleg
  • Támogatási határozattal rendelkezők a megjelenéstől 60 napig igényelhetik az előleget.
  • Támogatási határozattal még nem rendelkezők a támogatási határozatuk jogerőre emelkedését követő 60 napon belül igényelhetik az előleget.
  • A felveendő előleg 110%-ra biztosíték nyújtása kötelező:
    • bankgarancia, vagy
    • készpénzletét formájában
By |2012-11-26T13:24:11+00:00november 26th, 2012|Egyéb kategória| Előleg lehetőség pályázatokhoz!!! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Módosult pályázati beadási határidő!!! Falufejlesztés és Vidéki örökség

Tisztelt Pályázók!

Falufejlesztés és Vidéki örökség megőrzése pályázati jogcímek kapcsán 2012. november 15 HELYETT 2012. november 30 a beadási időszak vége!!!

 

Bővebben:

A vidékfejlesztési miniszter 113/2012. (XI. 9.) VM rendelete egyes agrár- és vidékfejlesztési támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

2. § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közremûködésével 2012-tõl igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet [a továbbiakban: 102/2012. (X. 1.) VM rendelet] 2. § (1) bekezdés a) pontjának felvezetõ része helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Támogatás vehetõ igénybe:]

„a) helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi építmények, épületek, épületrészek külsõ és az épület rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén belsõ felújítására, korszerûsítésére, bõvítésére, átalakítására, új épületrész kialakítására az alábbi épületekhez kapcsolódóan (a továbbiakban: 1. célterület):”

(2) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 2. § (5) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az 1. célterület alapján nem vehetõ igénybe támogatás:]

„f) kizárólag gazdasági funkciót ellátó épületek, épületrészek belsõ részének felújítására, korszerûsítésére, bõvítésére.”

(3) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(4) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 3. melléklet 5. pont 5.1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az 5. célterület keretében megvalósuló fejlesztés esetén]

„5.1. épület, építmény és épületrészek kialakításához, külsõ, belsõ felújításához, bõvítéséhez, korszerûsítéséhez kapcsolódó munkák, illetve akadálymentesítõ rámpa építése (kivéve mobilrámpa)”

(5) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 3. melléklet 5. pontja a következõ 5.10. alponttal egészül ki:

[Az 5. célterület keretében megvalósuló fejlesztés esetén]

„5. 10. kültéri sporteszközök beszerzése, telepítése.”

(6) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 7. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(7) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet

a) 1. § 8. pontjában a „2. § 9. pontja” szövegrész helyébe a „2. § 8. pontja”,

b) 1. § 23. pontjában a „közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként mûködõ társadalmi szervezet” szövegrész helyébe a „közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként mûködõ szervezet”,

c) 1. § 27. pontjában a „települési kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „települési nemzetiségi önkormányzat”,

d) 5. § (1) bekezdésében a „2012-ben október 15. és november 15. között” szövegrész helyébe a „2012. október 15. és november 30. között”,

e) 9. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés c) pontjára” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés a) pontjára” szöveg lép.

3. § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megõrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közremûködésével 2012-tõl igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet [a továbbiakban: 103/2012. (X. 1.) VM rendelet] 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(2) A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(3) A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet

a) 1. § 18. pontjában a „közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként mûködõ társadalmi szervezet” szövegrész helyébe a „közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként mûködõ szervezet”,

b) 1. § 21. pontjában a „települési kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „települési nemzetiségi önkormányzat”,

c) 5. § (1) bekezdésében a „2012-ben október 15. és november 15. között” szövegrész helyébe a „2012. október 15. és november 30. között”,

d) 1. melléklet 1.37. Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület címû értékelési táblázat 90. sorának „A” oszlopában az „Amennyiben a támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi szemponthoz” szövegrész helyébe az „Amennyiben a támogatási kérelem nem illeszkedik egyik szemponthoz sem”,

e) 4. mellékletében az „Az 1. és 4. célterület” szövegrész helyébe az „Az 1., 2. és 3. célterület” szöveg lép.

 

A hatályos jogszabályok elérhetőeka net.jogat.hu címen a következő linkeken keresztül közvetlenül:

Falufejlesztés

Vidéki örökség megőrzése

 

 

By |2012-11-12T08:18:21+00:00november 12th, 2012|Egyéb kategória| Módosult pályázati beadási határidő!!! Falufejlesztés és Vidéki örökség bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva