Az Észak-Tolna Hegyhát Helyi Vidékfejlesztési Közösség 2007-ben azzal a céllal jött létre, hogy meghatározza a területének fejlődési irányvonalait, megalkossa a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (HVS). Ennek érdekében a 24 Tamási kistérségbeli település önkormányzata, civil szervezetei és gazdasági társaságai elkezdtek együtt gondolkodni, a közös fejlődési irányvonalakat megfogalmazni. 2008-as évben sikerült formába önteni elképzeléseiket, megalkotni a HVS-t. Tevékenységüket az FVM elismerte, így 2008 októberében megalakult a közösség munkaszervezete a 3-as KÉZFOGÁS Nonprofit Kft, melynek utóda 2012 május 01-től a Tamási és Térsége LEADER Egyesület.

A szervezet tamási székhellyel működik. Az iroda többes funkciót lát el, melyek közül a legfontosabbak:

  1. A kérelembeadás kapcsán a pályázók segítése, a pályázati lehetőségek népszerűsítése.
  2. A beadott kérelmek tekintetében az Irányító Hatósággal kötött Együttműködlési Megállapodás alapján a kérelmek bírálata, hiánypótlások és helyszíni szemlék lefolytatássa.
  3. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megalkotása, felülvizsgálata.
  4. Helyi döntés meghozatala a beadott kérelmek kapcsán ponthatár húzással és a rendelkezésre álló források átcsoportosításával – Irányító Hatóság által biztosított esetekben.

Szervezeti felépítés:
A vezető tisztségviselők a következők:
elnök: Varga-Pintér Rudolf
alelnök: Andrási Zoltánné
alelnök: Péter Andrásné
elnökségi tag: Porga Ferenc
elnökségi tag: Szabó Bakosné Rosta Margit

Felügyelő Bizottsági tag: Barkóczi József
Felügyelő Bizottsági tag: Tóth Szabolcs
Felügyelő Bizottsági tag: Tilmann András

Munkaszervezet vezető: Ludvig Ildikó

Tagság: összesen 40 tag a tervezési terület 29 településén köz-, civil- és magánszféra képviselői

Belépési információk:

 A hatályos Alapszabály 3. §-a alapján: 

A felvételi eljárás a tagjelölt belépési nyilatkozatának a Közgyűléshez való eljuttatásával kezdődik, amelyhez csatolni szükséges az egyesület legalább két tagjának írásos ajánlását. 

Egyesületnek tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki egyetért az Egyesület céljával, elfogadja az alapszabályt, rendszeresen fizeti a tagdíjat és felvételéhez a Közgyűlés minősített többsége hozzájárul.

Letölthető
Alapszabály
Belépési nyilatkozat