Az Észak-Tolna Hegyhát Helyi Vidékfejlesztési Közösség 2007-ben azzal a céllal jött létre, hogy meghatározza a területének fejlődési irányvonalait, megalkossa a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (HVS). Ennek érdekében a 24 Tamási kistérségbeli település önkormányzata, civil szervezetei és gazdasági társaságai elkezdtek együtt gondolkodni, a közös fejlődési irányvonalakat megfogalmazni. 2008-as évben sikerült formába önteni elképzeléseiket, megalkotni a HVS-t. Tevékenységüket az FVM elismerte, így 2008 októberében megalakult a közösség munkaszervezete a 3-as KÉZFOGÁS Nonprofit Kft, melynek utóda 2012 május 01-től a Tamási és Térsége LEADER Egyesület.

A szervezet tamási székhellyel működik. Az iroda többes funkciót lát el, melyek közül a legfontosabbak:

  1. A kérelembeadás kapcsán a pályázók segítése, a pályázati lehetőségek népszerűsítése.
  2. A beadott kérelmek tekintetében az Irányító Hatósággal kötött Együttműködlési Megállapodás alapján a kérelmek bírálata, hiánypótlások és helyszíni szemlék lefolytatássa.
  3. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megalkotása, felülvizsgálata.
  4. Helyi döntés meghozatala a beadott kérelmek kapcsán ponthatár húzással és a rendelkezésre álló források átcsoportosításával – Irányító Hatóság által biztosított esetekben.

Szervezeti felépítés:
A vezető tisztségviselők a következők:
elnök: Varga-Pintér Rudolf
alelnök: Andrási Zoltánné
alelnök: Péter Andrásné
elnökségi tag: Porga Ferenc
elnökségi tag: Szabó Bakosné Rosta Margit

Felügyelő Bizottsági tag: Barkóczi József
Felügyelő Bizottsági tag: Süvegjártó Csaba
Felügyelő Bizottsági tag: Tilmann András

Helyi Bíráló Bizottsági tag: Porga Ferenc
Helyi Bíráló Bizottsági tag: Pusztai László
Helyi Bíráló Bizottsági tag: Péter Andrásné
Helyi Bíráló Bizottsági tag: Szabó Bakosné Rosta Margit
Helyi Bíráló Bizottsági tag: Varga-Pintér Rudolf
Helyi Bíráló Bizottsági póttag: Kovács Erzsébet
Helyi Bíráló Bizottsági póttag: Tanner Attila
Munkaszervezet vezető: Ludvig Ildikó

Tagság: összesen 40 tag a tervezési terület 29 településén köz-, civil- és magánszféra képviselői