Rólunk

Az Észak-Tolna Hegyhát Helyi Vidékfejlesztési Közösség 2007-ben azzal a céllal jött létre, hogy meghatározza a területének fejlődési irányvonalait, megalkossa a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (HVS). Ennek érdekében a 24 Tamási kistérségbeli település önkormányzata, civil szervezetei és gazdasági társaságai elkezdtek együtt gondolkodni, a közös fejlődési irányvonalakat megfogalmazni. 2008-as évben sikerült formába önteni elképzeléseiket, megalkotni a HVS-t. Tevékenységüket az FVM elismerte, így 2008 októberében megalakult a közösség munkaszervezete a 3-as KÉZFOGÁS Nonprofit Kft, melynek utóda 2012 május 01-től a Tamási és Térsége LEADER Egyesület.
A Tamási és Térsége LEADER Egyesület célja, hogy az UMVP III. és IV. tengelyének intézkedései kapcsán minél több támogatás kerüljön felhasználásra a tervezési területükhöz tartozó településeken, s ezáltal a HVS-ben lefektetett fejlődési irányvonalak mentén egy folyamatos fejlődés menjen végbe a térségben.

A szervezet tamási székhellyel működik. Az iroda többes funkciót lát el, melyek közül a legfontosabbak:

  1. A kérelembeadás kapcsán a pályázók segítése, az UMVP III. és IV. tengelyének kapcsán kiírt és kiírandó támogatási lehetőségek vonatkozásában a térség tájékoztatása, a pályázati lehetőségek népszerűsítése.
  2. A beadott kérelmek tekintetében -az MVH-val kötött delegálási szerződés alapján- a kérelmek bírálata, hiánypótlások és helyszíni szemlék lefolytatássa.
  3. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megalkotása, felülvizsgálata.
  4. Helyi döntés meghozatala a beadott kérelmek kapcsán ponthatár húzással és a rendelkezésre álló források átcsoportosításával - Irányító Hatóság által biztosított esetekben.

Szervezeti felépítés:
Elnök: Varga-Pintér Rudolf
Elnökségi tagok: Péter Andrásné (alelnök), Andrási Zoltánné (alelnök), Szabó Bakosné Rosta Margit, Porga Ferenc
Felügyelő bizottság: Barkóczi József (elnök), Tillmann András László, Süvegjártó Csaba
Munkaszervezet vezető: Ludvig Ildikó
Tagság: összesen 40 tag a tervezési terület 29 településén köz-, civil- és magánszféra képviselői