Kifizetési kérelmek

Kifizetési kérelem beadási időszakok

Felhívjuk nyertes pályázóink figyelmét, hogy kifizetési kérelmeket 2015-ben 2 időszakban tudnak benyújtani:

  • 2015. február 1-2015 május 31
  • 2015. augusztus 1-2015 december 31

Kifizetési kérelmet az adott jogcím kapcsán megjelenő MVH közlemény alapján lehet benyújtani, mely MVH közlemény részletezi a kifizetési kérelem összeállítására vonatkozó feltételeket, szükséges csatolandó dokumentumokat.

Az adatlapok kitöltésekor szükség van a következő adatokra a helyi akciócsoportról:

HACS neve: Tamási és Térsége LEADER Egyesület

HACS ügyfél-regisztrációs száma: 1005379299

Jogcím MVH közlemény Aktuális beadási idószak
Mikrovállalkozások fejlesztése 26/2015. (I. 26.) számú MVH Közlemény 2015.02.01-2015.05.31.
Turisztika 20/2015. (I. 23.) számú MVH Közlemény 2015.02.01-2015.05.31.
Falufejlesztés 11/2015. (I. 23.) számú MVH Közlemény 2015.02.01-2015.05.31.
Vidéki örökség megőrzése 9/2015. (I. 23.) számú MVH Közlemény  2015.02.01-2015.05.31..

LEADER célterületek

(rendezvény, közbiztonság, civil eszköz, kiadvány, védjegy, helyi termék)

14/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény

2015.02.01-2015.05.31.

Kifizetési kérelmek esetében a hiánypótlásokhoz szükséges papír alapú nyomtatványok elérhetősége: 52/2013. (III.8.) számú MVH közlemény hiánypótlási felszólítás kézhezvételétől számítva az abban feltüntetett határidő

Figyelem 2013 február 1-től a minden kifizetési kérelmet csak elektronikusan lehet beadni! (IKSZT kivételével)


Ügyfélkapun keresztül történő benyújtás esetén a kifizetési kérelem formanyomtatványait a rendelkezésre bocsátott elektronikus felületen kell kitölteni, a csatolandó dokumentumokat pedig elektronikusan, szkennelés útján előállított formában (pl. pdf, jpg, doc) kell csatolni az elektronikus kérelemhez.

Felhívjuk pályázóink figyelmét a kötelező arculati elemek használatára, melynek szabályai itt olvashatók.

Változás az árajánlatos tételek elszámolása esetében:
Csatolni kell a megvalósítás időpontjában érvényes árajánlat(ok) alapján számolható el a fejlesztés. Az ÁFA változás miatt ez a legtöbb, a pályázathoz benyújtott árajánlatot érinti. Az újabb árajánlatoknak is minden tekintetben meg kell felelniük a támogatási rendeletben foglalt követelményeknek.