Monthly Archives: augusztus 2013

//augusztus

LEADER pályázati időszak változása

Tisztelt Pályázóink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a LEADER pályázatok benyújtási időszaka az EMVA Társfinanszírozású Intézkedések Irányító Hatóságának 190/2013. számú közleménye alapján:

A LEADER Program harmadik, 2013-ban meghirdetett pályázati köréhez kapcsolódó nyitva álló támogatási kérelem benyújtási időszak meghosszabbításáról. Tájékoztatjuk a tisztelt ügyfeleket, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 23.) VM rendelet kereteiben meghirdetett támogatási kérelem benyújtási időszakot az Irányító Hatóság 2013. augusztus 31. 18:00-ról 2013. szeptember 30. 18:00-ig meghosszabbítja. A határidő meghosszabbításáról szóló jogszabály módosítás kihirdetése folyamatban van.

By |2013-08-29T13:14:06+00:00augusztus 29th, 2013|Egyéb kategória| LEADER pályázati időszak változása bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

LEADER rendelet módosítása

Tisztelt Pályázóink!

 

A 2013. július 29-én megjelent a Magyar Közlöny 129. számában A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V.22.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló VM rendelet módosítása:

 

A vidékfejlesztési miniszter 65/2013. (VII. 29.) az egyes agrártámogatási tárgyú és az óvoda-, és iskolatej programot szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló VM rendelet:

–           30. §-a alapján: „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet [a továbbiakban: 35/2013. (V. 22.) VM rendelet] 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: „(4) A 2. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott tevékenység – a (2) bekezdésben és a Vhr.-ben foglaltaktól eltérően – előzetes helyszíni szemle nélkül, az ügyfél saját felelősségére, a pályázat befogadását megelőzően is megkezdhető.”

–          31. §-a alapján: A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 14. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: [A támogatási kérelemhez építési beruházások esetén – a Vhr.-ben foglaltaktól eltérően – mellékelni kell a következő dokumentumok egyszerű másolatát:] „d) a Vhr. 27. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratot.”

–          32. §-a alapján: A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet a következő 24. §-sal egészül ki: „24. § (1) E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú és az óvoda-, és iskolatej programot szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 65/2013. (VII. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet] megállapított 6. § (4) bekezdését, 14. § (2) bekezdés d) pontját, a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. (2) E rendeletnek a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelettel hatályon kívül helyezett 14. § (1) bekezdés e) pontját a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban sem kell alkalmazni.”

–          33. §-a alapján: Hatályát veszti a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 14. § (1) bekezdés e) pontja.

By |2013-08-02T07:26:12+00:00augusztus 2nd, 2013|Egyéb kategória| LEADER rendelet módosítása bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva