Yearly Archives: 2013

/2013

Turisztika határidő módosítás

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA Társfinanszírozású Intézkedések Irányító Hatóságának a 304./2013. (XII.16.) közleménye alapján folyamatban van a turisztikai rendelet módosítása, mely módosítás alapján a beadási határidő 2013. december 20. helyett 2014. január 15-re változik.

 
By |2013-12-17T10:00:01+00:00december 17th, 2013|Egyéb kategória| Turisztika határidő módosítás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Megjelent a turisztikai pályázati lehetőség

Tisztelt Ügyfeleink!

 

A Magyar Közlöny 188. számában megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységekösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VMrendelet, melyben a támogatási kérelem benyújtási időszak 2013. november 25-2013. december 20. közötti időszakban került meghatározásra.

104/2013. (XI. 14.) VM rendelet mellékleteivel együtt

185/2013. (XI. 20.) MVH közlemény és mellékletei azaz a pályázati formanyomtatványok

Néhány fontos fogalom meghatározása ide kattinta érhető el. 

By |2013-11-15T09:17:04+00:00november 15th, 2013|Egyéb kategória| Megjelent a turisztikai pályázati lehetőség bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kifizetési kérelemhez emlékeztető!

Tisztelt Nyertes Pályázóink!

 

Felhívjuk a figyelmet a 2013 évi LEADER pályázatok projekt megvalósítás ill. kifizetési kérelem egyes kérdéseire:

  • A megkötött együttműködési megállapodás értelmében minden ügyfélnek az utolsó kifizetési kérelem benyújtására saját honlappal kell rendelkeznie, amelyen megjeleníti egyesületünk bannerjét (honlapunkra hivatkozott logóját). 
  • Az 1. intézkedés “B” komponensére pályázók (helyi termék feldolgozás, helyi szolgáltatás fejlesztés stb.) esetében kötelezően vállalandó elemként jelent meg a pályázati projektben a támogatási költség legalább 3%-ának megfelelő marketing költség. Azokban az esetekben, amikor ezen tétel valamely okból (pl: árajánlat nem megfelelőssége miatt) elutasításra került, de a pályázat egyéb része támogatásban részesült, az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor marketing költség (támogatási összeg minimum 3%-ának megfelelő mértékben) elszámolása is kötelező, mely teljes mértékben önerőből finanszírozandó.

Ezen kritériumok elmaradása a kifizetési kérelem elutasítását vonhatja maga után!

 

Egyesületünk logója:

beszúrandó hivatkozási cím: www.tamasileader.hu

By |2013-11-02T18:46:41+00:00november 2nd, 2013|Egyéb kategória| Kifizetési kérelemhez emlékeztető! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Változás az MVH regisztrációs nyomtatványokban

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az MVH ügyfélnyilvántartási rendszerébe történő regisztrálás, a regisztrált adatok módosítása, a meghatalmazások nyilvántartásba vétele és módosítása a jövőben megújult formanyomtatványokon tehető meg. (Tehát többek között a G0001, G0002, G0003, G0004 nyomtatványyok használata megszűnik.)

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) MVH Közlemény  2013. július 30 –án megjelent. (A közlemény a kihirdetés napját (2013.07.30.) követő 60. napon lép hatályba). A nyomtatványok és a közlemény a következő linken keresztül érhető el:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas/mvhk1282013

A hatálybalépést követően (tehát 2013.07.30. után) már az új nyomtatványokat kell használni, ellenkező esetben az MVH elutasítja a kérelmet (pl: regisztrációs kérelem, meghatalmazási kérelem, stb…).   

By |2013-10-01T11:34:44+00:00október 1st, 2013|Egyéb kategória| Változás az MVH regisztrációs nyomtatványokban bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

LEADER pályázati időszak változása

Tisztelt Pályázóink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a LEADER pályázatok benyújtási időszaka az EMVA Társfinanszírozású Intézkedések Irányító Hatóságának 190/2013. számú közleménye alapján:

A LEADER Program harmadik, 2013-ban meghirdetett pályázati köréhez kapcsolódó nyitva álló támogatási kérelem benyújtási időszak meghosszabbításáról. Tájékoztatjuk a tisztelt ügyfeleket, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 23.) VM rendelet kereteiben meghirdetett támogatási kérelem benyújtási időszakot az Irányító Hatóság 2013. augusztus 31. 18:00-ról 2013. szeptember 30. 18:00-ig meghosszabbítja. A határidő meghosszabbításáról szóló jogszabály módosítás kihirdetése folyamatban van.

By |2013-08-29T13:14:06+00:00augusztus 29th, 2013|Egyéb kategória| LEADER pályázati időszak változása bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

LEADER rendelet módosítása

Tisztelt Pályázóink!

 

A 2013. július 29-én megjelent a Magyar Közlöny 129. számában A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V.22.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló VM rendelet módosítása:

 

A vidékfejlesztési miniszter 65/2013. (VII. 29.) az egyes agrártámogatási tárgyú és az óvoda-, és iskolatej programot szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló VM rendelet:

–           30. §-a alapján: „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet [a továbbiakban: 35/2013. (V. 22.) VM rendelet] 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: „(4) A 2. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott tevékenység – a (2) bekezdésben és a Vhr.-ben foglaltaktól eltérően – előzetes helyszíni szemle nélkül, az ügyfél saját felelősségére, a pályázat befogadását megelőzően is megkezdhető.”

–          31. §-a alapján: A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 14. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: [A támogatási kérelemhez építési beruházások esetén – a Vhr.-ben foglaltaktól eltérően – mellékelni kell a következő dokumentumok egyszerű másolatát:] „d) a Vhr. 27. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratot.”

–          32. §-a alapján: A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet a következő 24. §-sal egészül ki: „24. § (1) E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú és az óvoda-, és iskolatej programot szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 65/2013. (VII. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet] megállapított 6. § (4) bekezdését, 14. § (2) bekezdés d) pontját, a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. (2) E rendeletnek a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelettel hatályon kívül helyezett 14. § (1) bekezdés e) pontját a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban sem kell alkalmazni.”

–          33. §-a alapján: Hatályát veszti a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 14. § (1) bekezdés e) pontja.

By |2013-08-02T07:26:12+00:00augusztus 2nd, 2013|Egyéb kategória| LEADER rendelet módosítása bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kifizetési kérelmek

Tisztelt Pályázóink!

A pályázatok kapcsán benyújtandó kifizetési kérelmek következő benyújtási időszaka 2013. augusztus 01-december 31-ig tart. Az MVH honlapján megjelentek a frissített közlemények, melyek elérhetőek a honlapunk “Pályázatok” menüpont “Kifizetési kérelmek” almenüben.

By |2013-07-31T11:15:44+00:00július 31st, 2013|Egyéb kategória| Kifizetési kérelmek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

LEADER pályázatok hiánypótlása

Tisztelt Pályázóink!

 

A LEADER pályázatok kapcsán a rendelet értelmében hiánypótlás nem lehetséges.

Egyes esetekben viszont lehetőség van a pályázatokban szereplő ellentmondások feloldására, melynek kapcsán “Nyilatkozattételre való felszólító végzés” kerül kiküldésre az érintett ügyfeleknek. A nyilatkozattétel a releváns betétlapok kitöltésével elektronikus úton nyújtható be. A szükséges betétlapok a végzéssel együtt kiküldésre kerünek, a benyújtás megkönnyítése érdekében honlapunkról is letölthetőek a benyújtást részletesen leíró segédlettel együtt.

További technikai kérdés esetén forduljanak ügyintézőinkhez bizalommal.

By |2013-07-24T08:14:20+00:00július 24th, 2013|Egyéb kategória| LEADER pályázatok hiánypótlása bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Pályázati benyújtási időszak felfüggesztése!

Tisztelt Pályázóink!

Az Irányító Hatóság 2013.06.21. 20:00 órától felfüggeszti a Tamási és Térsége LEADER Egyesület területéről gazdaságfejlesztésre irányuló rangsor esetén a benyújtási időszakot.

A felfüggesztés időpontját követően csak a feltöltött pályázatok vehetők figyelembe, módosításra nincs lehetőség, tehát a benyújtás napját követő három napon belül a pályázatokat záradékolni kell!

Irányító Hatóságának 115/2013. (VI.21.) számú közleménye a felfüggesztésről

A szolgáltatás fejlesztésre irányuló pályázatok továbbra is beadhatóak.

By |2013-06-21T13:08:17+00:00június 21st, 2013|Egyéb kategória| Pályázati benyújtási időszak felfüggesztése! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva