Yearly Archives: 2012

/2012

Kifizetési kérelmek benyújtása

Tisztelt Pályázóink!

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján (LEADER) támogatásban részesült ügyfelek kötelesek a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak.

Ez azt jelenti, hogy azok az ügyfelek, akik 2012. áprilisában kapták meg támogató határozataikat, 2012. december 31-ig kifizetési kérelmet kell, hogy benyújtsanak, mivel a 9 hónap eltelte 2013. január hónapba esik, azonban kifizetési kérelem benyújtására legközelebb csak 2013. február 1.-május 31. között nyílik lehetőség, ami már a 9 hónapon túlesik.

A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalók, formanyomtatványok megtalálhatók honlapunkon (megfelelő linkekkel ellátva az MVH oldalaihoz).

Építési beruházások esetén hasznos tudnivalók

 

By |2012-12-06T08:29:00+00:00december 6th, 2012|Egyéb kategória| Kifizetési kérelmek benyújtása bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Előleg lehetőség pályázatokhoz!!!

A 118/2012 (XI.22.) VM rendelet alapján a támogatásokhoz előleg vehető fel.

Nagy vonalakban:

  • A támogatási rész 30 %-nak mértékéig kapható előleg
  • Támogatási határozattal rendelkezők a megjelenéstől 60 napig igényelhetik az előleget.
  • Támogatási határozattal még nem rendelkezők a támogatási határozatuk jogerőre emelkedését követő 60 napon belül igényelhetik az előleget.
  • A felveendő előleg 110%-ra biztosíték nyújtása kötelező:
    • bankgarancia, vagy
    • készpénzletét formájában
By |2012-11-26T13:24:11+00:00november 26th, 2012|Egyéb kategória| Előleg lehetőség pályázatokhoz!!! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Módosult pályázati beadási határidő!!! Falufejlesztés és Vidéki örökség

Tisztelt Pályázók!

Falufejlesztés és Vidéki örökség megőrzése pályázati jogcímek kapcsán 2012. november 15 HELYETT 2012. november 30 a beadási időszak vége!!!

 

Bővebben:

A vidékfejlesztési miniszter 113/2012. (XI. 9.) VM rendelete egyes agrár- és vidékfejlesztési támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

2. § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közremûködésével 2012-tõl igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet [a továbbiakban: 102/2012. (X. 1.) VM rendelet] 2. § (1) bekezdés a) pontjának felvezetõ része helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Támogatás vehetõ igénybe:]

„a) helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi építmények, épületek, épületrészek külsõ és az épület rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén belsõ felújítására, korszerûsítésére, bõvítésére, átalakítására, új épületrész kialakítására az alábbi épületekhez kapcsolódóan (a továbbiakban: 1. célterület):”

(2) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 2. § (5) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az 1. célterület alapján nem vehetõ igénybe támogatás:]

„f) kizárólag gazdasági funkciót ellátó épületek, épületrészek belsõ részének felújítására, korszerûsítésére, bõvítésére.”

(3) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(4) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 3. melléklet 5. pont 5.1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az 5. célterület keretében megvalósuló fejlesztés esetén]

„5.1. épület, építmény és épületrészek kialakításához, külsõ, belsõ felújításához, bõvítéséhez, korszerûsítéséhez kapcsolódó munkák, illetve akadálymentesítõ rámpa építése (kivéve mobilrámpa)”

(5) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 3. melléklet 5. pontja a következõ 5.10. alponttal egészül ki:

[Az 5. célterület keretében megvalósuló fejlesztés esetén]

„5. 10. kültéri sporteszközök beszerzése, telepítése.”

(6) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 7. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(7) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet

a) 1. § 8. pontjában a „2. § 9. pontja” szövegrész helyébe a „2. § 8. pontja”,

b) 1. § 23. pontjában a „közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként mûködõ társadalmi szervezet” szövegrész helyébe a „közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként mûködõ szervezet”,

c) 1. § 27. pontjában a „települési kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „települési nemzetiségi önkormányzat”,

d) 5. § (1) bekezdésében a „2012-ben október 15. és november 15. között” szövegrész helyébe a „2012. október 15. és november 30. között”,

e) 9. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés c) pontjára” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés a) pontjára” szöveg lép.

3. § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megõrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közremûködésével 2012-tõl igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet [a továbbiakban: 103/2012. (X. 1.) VM rendelet] 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(2) A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(3) A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet

a) 1. § 18. pontjában a „közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként mûködõ társadalmi szervezet” szövegrész helyébe a „közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként mûködõ szervezet”,

b) 1. § 21. pontjában a „települési kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „települési nemzetiségi önkormányzat”,

c) 5. § (1) bekezdésében a „2012-ben október 15. és november 15. között” szövegrész helyébe a „2012. október 15. és november 30. között”,

d) 1. melléklet 1.37. Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület címû értékelési táblázat 90. sorának „A” oszlopában az „Amennyiben a támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi szemponthoz” szövegrész helyébe az „Amennyiben a támogatási kérelem nem illeszkedik egyik szemponthoz sem”,

e) 4. mellékletében az „Az 1. és 4. célterület” szövegrész helyébe az „Az 1., 2. és 3. célterület” szöveg lép.

 

A hatályos jogszabályok elérhetőeka net.jogat.hu címen a következő linkeken keresztül közvetlenül:

Falufejlesztés

Vidéki örökség megőrzése

 

 

By |2012-11-12T08:18:21+00:00november 12th, 2012|Egyéb kategória| Módosult pályázati beadási határidő!!! Falufejlesztés és Vidéki örökség bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Pályázati adatlapok falufejlesztés és vidéki örökség megőrzés jogcímekhez!

Tisztelt Pályázók!

 

megjelentek az MVH honlapján a falufejlesztés és vidéki örökség megőrzés jogcímrendeletek kapcsán a pályázati adatlapokat tartalmazó MVH közlemények. A pályázati adatlapokat honlapunk “Pályázatok” menüpontjának “UMVP III. pályázatai” alpontja alatt érhetik el (közvetlenül pedig ide kattintva).

 

By |2012-10-10T10:50:29+00:00október 10th, 2012|Egyéb kategória| Pályázati adatlapok falufejlesztés és vidéki örökség megőrzés jogcímekhez! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Falumegújítás és vidéki örökség megőrzés beadási időszak!

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét a falufejlesztés és a vidéki örökség megõrzése támogatási jogcímek esetében a megjelent rendeletekre.
A két jogcím esetében a benyújtási idõszak 2012.október 15 – november 15

A konkrét részletekrõl a 102/2012 (X.1.) és a 103 (X.1.) VM rendeletekben tájékozódhat, melyek megtalálhatóak a 129/2012-es Magyar Közlönyben.

By |2012-10-02T10:29:49+00:00október 2nd, 2012|Egyéb kategória| Falumegújítás és vidéki örökség megőrzés beadási időszak! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Módosultak a regisztrációs nyomtatványok!

Új regisztrációs formanyomtatványok!

Megjelent a 85/2011 (VI.01.)-es MVH közlemény módosítása, a 146/2012. (IX.18.)-os, amely az ügyfél-nyilvántartásról szól.

A régi nyomtatványok 2012.10.01.-ig érvényesek.

Az új nyomtatványok  ITT TÖLTHETŐEK  le.

By |2012-09-20T10:58:49+00:00szeptember 20th, 2012|Egyéb kategória| Módosultak a regisztrációs nyomtatványok! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Falumegújítás és Vidéki örökség megőrzés határidő változások

A 90/2012.(VIII.28.) VM rendelet záró rendelkezéseiben mai (2012.08.29.) hatállyal törlésre került a falumegújítás és –fejlesztés és a vidéki örökség megőrzése jogcímeken a 2012. szeptember 1-től induló támogatási kérelem benyújtási időszak, amely a régi jogcímrendeletekben szerepelt. Az új rendeletek teljeskörű végleges verziója még nem áll rendelkezésünkre, a jogcímek megnyitásának tényleges időpontjáról jelenleg nem rendelkezünk információval.

By |2012-08-29T10:40:23+00:00augusztus 29th, 2012|Egyéb kategória| Falumegújítás és Vidéki örökség megőrzés határidő változások bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Módosult az Arculati Kézikönyv !!!

Az UMVP Arculati Kézikönyv módosult, mely alapján a kötelezően alkalmazandó táblák, matricák és egyéb arculati elemek változtak. A változás a megvalósult projekteket természetesen nem érinti, a le nem zárt (utolsó kifizetési kérelmet még be nem adott) pályázatok, kérelmek esetében kötelezően alkalazandó.

A 97/2012 (VIII.15.) IH Közlemény “A Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesült kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről” rendelkezik a módosításról.

Az arculati kézikönyv és a kapcsolódó vektorgrafikus állományban letölthető file-ok az alábbi linkeken érhetők el:

http://www.kormany.hu/download/1/e2/a0000/97-2012%20IH%20kozlemeny.zip#!DocumentBrowse

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=5&type=401#!DocumentBrowse

 

LEADER “rendezvény”-es pályázóink figyelmébe ajánljuk a rendezvényen kötelezően kiteendő tábla elkészítéséhez az alábbi segítséget:

Kitölthető LEADER rendezvény tábla (a tábla mezői fölé helyezve az egeret, megjeleníti a mezőbe irandó információ tartalmát)

By |2012-08-16T09:54:47+00:00augusztus 16th, 2012|Egyéb kategória| Módosult az Arculati Kézikönyv !!! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kifizetési kérelemek

 Tisztelt Ügyfelünk!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2012 augusztus 01-től 2012 december 31-ig folyamatosan lehet kifizetési kérelmeket beadni a LEADER és az UMVP III kérelmek kapcsán. A hatályos kifizetési kérelem közleméyek az MVH honlapján megtalálhatóak.
Természetesen honlapunkon is minden szükséges információt megtalálhat a pályázatok menüpont kifizetési kérelmek alpontjában
Felhívjuk továbbá mindenki figyelmét a kötelező arculati elemek használatára, melyek szintén megtalálhatóak honlapunon a Pályázatok menüpont alatt.

By |2012-07-27T10:50:05+00:00július 27th, 2012|Egyéb kategória| Kifizetési kérelemek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Turisztikai pályázati lehetőség!

A Magyar Közlöny 68. számában 2012. június 08-án megjelent a Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatásokra vonatkozó52/2012 (VI.08) VM rendelet.

A pályázatokat 2012. július 1. és 2012. július 31. között lehet beadni postai úton, az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon 79/2012. (VI. 20.) MVH Közlemény a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.
(tovább…)

By |2012-06-10T22:00:00+00:00június 10th, 2012|Egyéb kategória| Turisztikai pályázati lehetőség! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva